Far om He­ath Led­gers død: Kun hans egen skyld

BT - - TV -

Det var et kæm­pe chok, da den be­røm­te sku­e­spil­ler He­ath Led­ger blev fun­det død af en over­do­sis i 2008 – kun 28 år gam­mel. Nu for­tæl­ler hans far nye de­tal­jer om de sid­ste da­ge før søn­nens død i et in­ter­view med Daily Mail Au­stra­lia.

He­ath Led­ger dø­de af en over­do­sis af sovepi­l­ler og smer­testil­len­de me­di­cin, og iføl­ge fa­de­ren er der kun én per­son, der bæ­rer skyl­den for stjer­nens alt for tid­li­ge død.

» Det var ude­luk­ken­de hans egen skyld. Det var in­gen an­dens – han rak­te ud ef­ter dem ( pil­ler­ne, red.). Han put­te­de dem i mun­den. Du kan ik­ke sky­de skyl­den på no­gen an­den i den si­tu­a­tion, « ly­der det fra Kim Led­ger i in­ter­viewet.

He­ath Led­ger blev fun­det død i sin lej­lig­hed i New York. Iføl­ge fa­de­ren hav­de He­ath Led­gers sø­ster før hans død ad­va­ret ham mod at blan­de me­di­cin sent om nat­ten – det over­hør­te sku­e­spil­le­ren.

» Han sag­de: ’ Ka­tie, Ka­tie, jeg har det fint. Jeg ved, hvad jeg gør.’ Men han hav­de in­gen anel­se, « for­tæl­ler Kim Led­ger.

Kun få må­ne­der for­in­den fær­dig­gjor­de He­ath Led­ger ind­spil­nin­gen af sin mest iko­ni­ske rol­le som Jo­ke­ren i Bat­man­fil­men ’ The Dark Knight’, og søn­nens sto­re suc­ces væk­ker sta­dig stolt­hed hos fa­de­ren.

» Det er svært at ac­cep­te­re, for­di jeg el­ske­de ham så højt og var så stolt af ham, « si­ger han.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.