Skat el­ler skram­mel

BT - - TV GUIDE -

Da­ni­el og Ka­tri­ne er kæ­re­ster og kom­mer på en van­ske­lig op­ga­ve, når de skal fin­de ud af, om afri­kan­ske guld­mønt­er el­ler de­sig­nerta­sker er mest værd. Da­ni­el har er­fa­ring som po­ker­spil­ler, og Ka­tri­ne har hand­let man­ge lop­pe­fund. Se, om det el­ler vur­de­rin­g­eks­per­ten Cas­per Be­hrendtzens hi­sto­ri­er hjæl­per dem på vej. Vært er Sis­se Fi­sker. DR1: 19.15

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.