Her er dit liv

DA­GENS TIP søn­dag

BT - - TV GUIDE -

Lis­bet Da­hl tror, at hun er på vej til et mø­de på det vin­ter­luk­ke­de Bak­ken, da hun først bli­ver over­ra­sket af en flok dan­se­re og umid­del­bart der­ef­ter af Mads St­ef­fen­sen, der for­tæl­ler Lis­bet, at hun skal væ­re gæst i af­te­nens pro­gram. Her ven­ter der Lis­bet end­nu fle­re over­ra­skel­ser, når kol­le­ga­er, ven­ner og fa­mi­lie stø­der til. DR1: 20.00

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.