Fod­bold

BT - - TV GUIDE -

Ce­res Park dan­ner ram­men for det østjy­ske lo­ka­l­op­gør, når AGF ta­ger imod Ran­ders. Aar­hu­si­a­ner­ne har få­et en god start med 6 po­int ef­ter de to før­ste kam­pe, mens gæ­ster­ne har skuf­fet med blot 1 po­int. Glen Rid­ders­holms mand­skab skal na­tur­lig­vis for­sø­ge at ri­de vi­de­re på den po­si­ti­ve, men gæ­ster­ne har kva­li­te­ter­ne til at dril­le dem. TV3+: 17.15

Ke­mi­en mel­lem ung­kar­len Eric og sir­li­ge Hol­ly er mildt sagt elen­dig. Men da de­res fæl­les ven­ner om­kom­mer i en ulyk­ke, får Eric og Hol­ly an­sva­ret for de­res etåri­ge gud­dat­ter, Sop­hie. Det uma­ge par må flyt­te sam­men for at gi­ve den lil­le, for­æl­d­re­lø­se pi­ge en sund op­vækst. Og mon ik­ke fad­der­ne læ­rer at hol­de af hin­an­den un­der­vejs? TV 2: 21.00

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.