Ken­der du ty­pen?

DA­GENS TIP tirs­dag

BT - - TV GUIDE -

An­ne Glad og Flem­m­ing Møl­d­rup skal for­sø­ge at reg­ne ud, hvil­ken per­son, der har helt usæd­van­ligt styr på de­tal­jer­ne i sit hjem. Alt er holdt i hvi­de, sor­te, bru­ne og grå nu­an­cer, og al­le møb­ler og de­ko­ra­tio­ner er nø­je ud­valgt og sir­ligt pla­ce­ret, så de fle­ste bo­lig­ma­ga­si­ner, vil ha­ve svært ved at kun­ne gø­re det me­re sti­ligt. DR1: 20.00

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.