Guld i køb­stæ­der­ne

DA­GENS TIP ons­dag

BT - - TV GUIDE -

Den­ne gang gæl­der det Ny­kø­bing Fal­ster. På Ka­ted­ralsko­len står eks­per­ter klar til at vur­de­re gæ­ster­nes an­tik­vi­te­ter. Bl. a. kigger de nær­me­re på to gam­le ki­ne­si­ske Bud­dha­er fra Ming- dy­na­sti­et og en sølvskål, der vi­ser sig at væ­re no­get helt an­det end først an­ta­get. Ce­ci­lie Ni­el­sen ta­ger cyk­len ud til nog­le af by­ens se­vær­dig­he­der. DR1: 20.00

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.