Brønd­by fi k

BT - - SPORTEN -

Brønd­by- træ­ner Ale­xan­der Zor­ni­ger har ik­ke haft det nemt, da han i går aft es gik i om­klæd­nings­rum­met eft er 1- 0- ne­der­la­get til Hertha Ber­lin i Eu­ro­pa Le­ague- kva­li­fi ka­tio­nen. For hvad si­ger man til en fl ok spil­le­re, der har spil­let en god eu­ro­pæ­isk kamp, men al­li­ge­vel skal ta­ge hjem til Dan­mark med et re­sul­tat, der kræ­ver mindst to mål på hjem­me­ba­ne for at fi nde vej til den vig­ti­ge play­off - kamp? Det hav­de Fre­de­rik Holst sva­ret på eft er kam­pen.

» Han sag­de til os, at » den her kamp ik­ke er slut end­nu « . Vi har en hjem­me­ba­ne­kamp, hvor det skal af­gø­res. Vi ta­ber 1- 0 på et dumt mål. Vi hav­de chan­cer til at sco­re, men vi ta­ger op­ti­mis­me med her­fra, « sag­de Holst til 6’ eren.

Og Zor­ni­ger var hel­ler ik­ke skuf­fet over kam­pen. Brønd­by- træ­ne­ren tror sta­dig på chan­cen.

» Vi kun­ne ha­ve la­vet et bed­re re­sul­tat. Vi hav­de chan­cer­ne. Jeg er me­get glad, og jeg ser frem til hjem­me­kam­pen. Der er lang vej at gå, men spil­ler­ne føl­te på ba­nen, hvad der skal til, « sag­de Zor­ni­ger og ud­dy­be­de sin op­ti­mis­me.

» Selv­føl­ge­lig kan vi slå dem. De er

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.