FCM vil skil­le sig af med pro­fil

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

FC Midtjyl­land for­sø­ger at kom­me af med den østrig­ske kant­spil­ler Da­ni­el Roy­er, der kom til fod­bold­klub­ben for et år si­den. Det be­kræf­ter sport­s­di­rek­tør Claus Ste­in­le­in over for Her­ning Fol­ke­blad.

» Det er kor­rekt, at vi ar­bej­der på at fin­de en ny klub til Da­ni­el, og li­ge nu er der for­skel­li­ge mu­lig­he­der i spil. Men jeg kan ik­ke for­tæl­le, hvil­ke klub­ber det dre­jer sig om, « si­ger Ste­in­le­in til avi­sen.

Ven­stre­kan­ten blev hen­tet i Au­stria Wi­en sid­ste som­mer som en pro­fil med land­skam­pe for Østrig. I sto­re de­le af sin før­ste sæ­son i FCM var Roy­er fast mand på første­hol­det, men i den­ne sæ­son har østri­ge­ren væ­ret ude af trup­pen. Her­ning Fol­ke­blad er­fa­rer, at Roy­er er tæt på New York Red Bulls.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.