FCN- ke­e­per skif­ter til Æres­di­vi­sio­nen

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

FC Nord­s­jæl­land vin­ker far­vel til må­l­man­den David Jen­sen, der skif­ter til FC Utre­cht, der blev num­mer fem i Æres­di­vi­sio­nen i den for­gang­ne sæ­son. Hos FC Nord­s­jæl­land er man bå­de glad og stolt over at sen­de end­nu en spil­ler vi­de­re fra den dan­ske liga ef­ter sal­get af David Jen­sen.

» Vi har al­drig lagt skjul på, at en del af vo­res idé­grund­lag går på at gi­ve vo­res spil­le­re mulig­he­den for at ta­ge skrid­tet vi­de­re i kar­ri­e­ren, « si­ger klub­bens sportschef, Car­sten V. Jen­sen, på FC Nord­s­jæl­lands hjem­mesi­de.

» David har væ­ret en loy­al FCN- spil­ler i man­ge år, og ti­den er nu kom­met til, at han ta­ger det næ­ste skridt. «

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.