Wozniacki er igen klar til kamp

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Ska­des­pau­sen blev for­holds­vis kort for ten­nis­spil­le­ren Caroline Wozniacki.

Dan­marks fa­ne­bæ­rer ved OL måt­te træk­ke sig fra en tur­ne­ring i Was­hin­g­ton for en uge si­den og meld­te af­bud til den­ne uges Ro­gers Cup i Mon­tre­al på grund af en for­stræk­ning i sin ene arm.

Men nu spil­ler hun igen ved Mylan WTT Fi­nals i næ­ste uge.

Det for­tæl­ler hun selv på en kort vi­deo på sin Twit­ter­pro­fil.

» Jeg er glad for at skul­le spil­le Mylan WTT Fi­nals i New York Ci­ty 1. au­gust og Phila­delp­hia 2. au­gust. Kom og hep på os og se no­get god ten­nis, « si­ger hun til fan­se­ne.

WTT Fi­nals er en me­re show­præ­get form for ten­nis, hvor spil­ler­ne er sam­let i hold.

På del­ta­ger­li­sten er og­så nav­ne som An­dy Rod­di­ck, Jo­hn Is­ner, Ni­ck Kyr­gios og Mar­ti­na Hin­gis.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.