Kron­prins i kamp med Kjeld­sen

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Kron­prins Fre­de­rik får om lil­le må­ned mu­lig­hed for at må­le si­ne ev­ner på gol­f­ba­nen mod gol­f­stjer­nen Sø­ren Kjeld­sen.

Dan­marks kom­men­de kon­ge skal ef­ter hjem­kom­sten fra det fo­re­stå­en­de OL i Rio væ­re med til at åb­ne golf­tur­ne­rin­gen Ma­de in Den­mark i Him­mer­land.

Ons­dag 24. au­gust del­ta­ger kron­prins Fre­de­rik i den så­kald­te Pro- Am, hvor ama­tø­rer og pro­fes­sio­nel­le gol­f­spil­le­re går ba­nens 18 hul­ler sam­men.

Ud over Sø­ren Kjeld­sen te­er kron­prin­sen ud sam­men med den tid­li­ge­re ra­cer­kø­rer Tom Kri­sten­sen samt Jysk- grund­læg­ge­ren Lars Lar­sen, der er tur­ne­rings­for­mand og ejer af gol­fresor­tet i Him­mer­land.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.