LANGSKUDDEDENSIKRE DEN FAVORABLE T

BT - - SPORTEN -

Eft er 1- 1 mod Astra Gi­ur­giu i den før­ste kamp står FC Kø­ben­havn med go­de mu­lig­he­der for en plads i den af­gø­ren­de kva­li­fi ka­tions­run­de for at kom­me med i Cham­pions Le­ague.

Men spør­ger man Dan­ske Spil, er det ik­ke vi­de­re sand­syn­ligt, at de dan­ske me­stre går he­le vej­en til CL- grup­pe­spil­let.

Godt nok er od­dset fal­det fra 2,90 til 2,60 eft er op­gø­ret i Ru­mæ­ni­en på, at det sker, men det vur­de­res alt­så sta­dig no­get me­re sand­syn­ligt, at FC Kø­ben­havn må se drøm­men om Cham­pions Le­ague for­duft e. Man får så­le­des kun 1,45 på, at FCK ry­ger ud en­ten til Astra el­ler i den af­gø­ren­de run­de.

De dan­ske me­stre vil væ­re use­e­de­de i den af­gø­ren­de run­de, hvor mod­stan­der­ne kan bli­ve hold som Olym­pi­akos, Cel­tic el­ler Salz­burg – alt­så for­ud­sat, at man gør ar­bej­det fær­digt mod Astra Gi­ur­giu.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.