2,90

BT - - SPORTEN -

Tra­di­tions­klub­ben Gor­nik Za­brze røg ud af den bed­ste ræk­ke i sid­ste sæ­son, og vej­en til­ba­ge kan godt bli­ve hård. Man er nem­lig i øko­no­mi­ske pro­ble­mer og har mi­stet en del stam­spil­le­re i som­mer­pau­sen uden at få no­get ind, der har ba­re nær sam­me ni­veau. Miedz Leg­ni­ca tab­te ik­ke i de 12 se­ne­ste kam­pe i den for­gang­ne sæ­son og er spå­et en pla­ce­ring i den bed­ste halv­del af ta­bel­len. Man har købt godt ind og kun mi­stet en en­kelt spil­ler, så det er svært at se, hvor­for de li­ge­frem skal væ­re un­der­tip­pe­de mod de øko­no­misk pres­se­de nedryk­ke­re.

Od­dset er fun­det hos Ti­pi­co

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.