1,83

BT - - SPORTEN -

Op­gør mel­lem to hold, der be­stemt ik­ke har få­et no­gen god start på sæ­so­nen. Es­b­jerg har dog og­så mødt Brønd­by og FC Kø­ben­havn, og i det se­ne­ste op­gør mod fø­rer­hol­det vi­ste man fak­tisk gan­ske pæ­ne tak­ter i før­ste halv­leg, hvor man med lidt me­re skarp­hed og­så hav­de sco­ret. Vi­borg var tæt på po­int i Aar­hus, men spil­le­de som så­dan ik­ke no­gen stor kamp, og selv om Ser­ge De­blé nu er med i kamp­trup­pen, er han næp­pe klar til me­re end en jo­ker­rol­le. Det pas­ser Es­b­jerg fi nt at spil­le på om­stil­lin­ger, så der­for spil­ler vi her på, at gæ­ster­ne får po­int.

Od­dset er fun­det hos Bet365

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.