2,15

BT - - SPORTEN -

Nor­malt vil Cr­ve­na Zvez­da be­ret­ti­get væ­ret sto­re fa­vo­rit­ter i en kamp mod Me­ta­lac, men for­skel­len den­ne gang er, at man står midt imel­lem to Cham­pions Le­ague- kva­li­fi ka­tions­kam­pe mod Lu­dog­o­rets. Eft er 2- 2 i Bul­ga­ri­en står ser­ber­ne så­le­des med en gyl­den mu­lig­hed for at sik­re eu­ro­pæ­isk grup­pe­spil. og der­for for­ven­tes det, at træ­ner Mi­odrag Bozovic væl­ger at la­de fl ere pro­fi ler stå over i den­ne kamp. Me­ta­lac le­ve­re­de en fi n præ­sta­tion, da de vandt i før­ste run­de over Borak Ca­cak, og de skal ik­ke væ­re så un­der­tip­pe­de hér un­der de giv­ne for­ud­sæt­nin­ger.

Od­dset er fun­det hos Dan­ske Spil

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.