Ta­le­ban pres­ser Af­g­ha­ni­stans ha­er

BT - - NYHEDER -

Af­g­ha­ni­stans re­ge­ring har på få må­ne­der tabt en ra­ek­ke di­strik­ter i lan­det til den mi­li­tan­te Ta­le­ban-be­va­e­gel­se.

Re­ge­rings­hae­ren kon­trol­le­re­de i maj 65,6 pro­cent af Af­g­ha­ni­stans di­strik­ter.

Det er et fald i for­hold til ja­nu­ar i år, hvor re­ge­rin­gen hav­de kon­trol med 70,5 pro­cent, hed­der det i en rap­port fra Si­gar, den ame­ri­kan­ske til­syns­myn­dig­hed, som over­vå­ger genop­byg­nings­ind­sat­sen i Af­g­ha­ni­stan.

Si­den Na­to of­fi­ci­elt af­slut­te­de sin kamp­mis­sion i lan­det og trak si­ne kam­pen­he­der ud i de­cem­ber 2014, har Af­g­ha­ni­stans eg­ne sol­da­ter og po­li­ti­folk skul­le sør­ge for sik­ker­he­den i lan­det.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.