S mmer LAMMEKØLLE MED POMMES AN­NA

BT - - SOMMER -

Gør grillen klar til in­di­rek­te var­me. På en kul­grill skal du bru­ge det, der sva­rer til knap én grillstar­ter kl­ar­gjor­te bri­ket­ter. Sa­et ro­tis­se­ri­et i grillen og ta­end mo­to­ren. Grill nu lam­me­køl­len un­der låg i halvan­den ti­me. Stil så fa­det med kar­to­f­ler ind midt på ri­sten, la­eg låg på og grill, ind­til kar­to­f­ler­ne er mø­re. Det ta­ger om­kring en ti­me. Servér kar­to­f­ler og ski­ver af lam­me­køl­len sam­men – even­tu­elt med en grøn sa­lat vendt med vi­nai­g­ret­te. TIP Dagens gril­l­op­skrift er bragt i sam­ar­bej­de med We­ber® og We­ber® Grill Aca­de­my

1 lammekølle á 2 kg med ben 10 fed hvid­løg 6 ros­ma­rin­stil­ke 1 usprøjtet ci­tron Salt Frisk­kva­er­net sort pe­ber Pommes An­na 1,5 kg ba­ge­kar­tof­fel 2 løg 1 fed hvid­løg 250 g smør Salt Frisk­kva­er­net sort pe­ber

Ska­er små lom­mer i lam­me­køl­len. Pil hvid­løgs­fed­dene. Stik hvid­løg og skyl­le­de ros­ma­rin­stil­ke i lom­mer­ne i kø­det. Vask ci­tro­nen, riv skal­len, og smør lam­me­køl­len ind i ci­tronskal, salt og pe­ber. Sa­et lam­me­køl­len på ro­tis­se­ri­et og spa­end den fast med ro­tis­se­ri-gaf­ler­ne. Skra­el og skyl kar­to­f­ler­ne og ska­er dem i tyn­de ski­ver. Pil og hak løg og hvid­løg og smelt smør­ret. Bland løg, hvid­løg og smør. La­eg et lag kar­to­f­ler i et ild­fast fad, der­ef­ter et lag hvid­løgs­smør. Kry­dr med salt og pe­ber – og gen­tag i lag, ind­til du ik­ke har fle­re kar­to­f­ler.

Pommes an­na er en al­si­dig kar­tof­fel­ret, som du kan an­ven­de til al­ver­dens kød. Lav even­tu­elt en stør­re po­r­tion og gem den på køl. Ska­er den ud i fir­kan­te­de styk­ker da­gen ef­ter og steg styk­ker­ne på pan­den. Så har du nemt til­be­hør til af­tens­ma­den.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.