Sam­ar­bej­de om el-bi­ler

BT - - BILER -

Jagu­ar har tid­li­ge­re be­kra­ef­tet, at man på et tids­punkt vil la­ve en bil med en ren el­mo­tor, men bil­ma­er­ket har ik­ke er­fa­rin­gen med pro­duk­tion af el­bi­ler, og det skal et nyt sam­ar­bej­de aen­dre på. Der­for skal der an­gi­ve­ligt va­e­re pla­ner un­der­vejs, som skal sik­re et sam­ar­bej­de mel­lem Jagu­ar, Ford og BMW, hvoraf de to sidst­na­evn­te har gjort de­res er­fa­rin­ger med el­bi­ler. De tre sel­ska­ber skul­le va­e­re in­ter­es­se­ret i af­ta­len, for­di det vil re­du­ce­re pro­duk­tions­om­kost­nin­ger­ne til de elek­tri­ske kø­re­tø­jers bat­te­ri­er.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.