En af dansk mo­des vig­ti­ge da­mer

BT - - NAVNE -

er­hvervskvin­der er lidt me­re for­mel end i Kø­ben­havn. For bril­le­ma­er­ket Pre­go, der trods det ita­li­en­ske navn lig­ger i Oden­se, har hun de­sig­net en sol­bril­le­kol­lek­tion, som sa­el­ges i 32 lan­de, og hun er i gang med en kol­lek­tion af la­e­se­bril­ler.

Hun har en dat­ter på 16 år, og selv­om hun ik­ke be­trag­ter sit ar­bej­de som ar­bej­de, men el­sker det, hol­der hun af og til fri, ger­ne i som­mer­hu­set i Hor­n­ba­ek, hvor hun sid­der og kig­ger ud i ho­ri­son­ten. Før hun går i gang med nye pro­jek­ter.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.