Et spil med jo­ke­re

BT - - TV - 08:45 09:45 14:45 13:00 18:40 07:00 09:15 16:25 22:00 11:20 20:20 00:25-05:00

Ray Do­lezal er den lo­ka­le po­li­ti­mand i et land­di­strikt i New Me­xi­cos ør­ken. En or­di­na­er knol­des­par­ker fra bøhlan­det. Han til­kal­des, da der er fun­det et velkla­edt lig med sky­der og at­ta­che­ta­ske med en halv mil­li­on dol­lars i små sed­ler. Mord? Selv­mord? Myste­ri­um! Man­den har slugt et styk­ke pa­pir med et te­le­fon­num­mer. Ray prø­ver num­me­ret, og snart er han med af­dø­des navn på vej til et mø­de med folk, som hav­de gi­vet man­den med pen­ge­ne en op­ga­ve. Først bli­ver han trom­let ned og let­tet for de man­ge pen­ge og na­e­sten vold­ta­get af to les­bi­ske le­je­mor­de­re. Så mø­der han Gor­man Len­nox, bag­man­den i en stor il­le­gal vå­ben­han­del, som Ray skal in­ve­ste­re sin hal­ve mil­li­on i. Så mø­der han La­ne Bodi­ne, se­xy over­klas­se­løg, som finder in­ve­sto­rer til Len­nox og straks ser, at Ray ik­ke er den, han gi­ver sig ud for at va­e­re. Men hun af­slø­rer ham ik­ke. I ste­det for­fø­rer hun ham, selv om hun er den ty­pe, som al­min­de­li­ge Ray kun kan drøm­me om i sit lyk­ke­li­ge ae­g­te­skab med sød Med­vir­ken­de: In­struk­tion: ko­ne og børn. Midt i det he­le duk­ker bå­de FBI og CIA op og be­der hø­fligt, men be­stemt Ray om at hol­de nal­ler­ne for sig selv. (DR1)

For­ce Ma­j­eu­re. Svensk dra­ma fra 2013. The D Train. Ame­ri­kansk dra­ma fra 2015. Clo­se Up. Clo­se Up. Blon­di­nens ha­evn. Ame­ri­kansk ko­me­die fra 2001. Mang­le­horn. Ame­ri­kansk dra­ma fra 2014. Fo­rel­sket i New York. Ame­ri­kansk dra­ma fra 2013.

Ex­pe­ri­men­ter. Ame­ri­kansk dra­ma fra 2015. Så­le­des og­så på jor­den. Svensk dra­ma fra 2014. About Alex. Ame­ri­kansk dra­ma fra 2014. The Gi­ver. Ame­ri­kansk science fi­ctionfilm fra 2014. Exo­dus: Gods and Kings. Ame­ri­kansk actio­ne­ven­tyr fra 2014. Nat­tv.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.