Mary J. Bli­ge: Jeg skal skil­les

BT - - TV/RADIO -

12 års ae­g­te­skab får nu en ulyk­ke­lig af­slut­ning for di­va-san­ge­ren Mary J. Bli­ge og hen­des mand, skri­ver Pe­op­le.

Det var det ame­ri­kan­ske me­die TMZ, der først fik nys om skils­mis­sen, og nu har san­ge­ren be­kra­ef­tet brud­det over for Pe­op­le.

Den 45-åri­ge san­ger, der bl.a. er kendt for at syn­ge sam­men med U2 på monster­hit­tet ’One’, har el­lers tid­li­ge­re ud­talt, at hen­des mand Mar­tin ’Ken­du’ Isaa­cs har aen­dret hen­des liv – som i pe­ri­o­der har va­e­ret pra­e­get af stof­fer og al­ko­hol­mis­brug. Men nu er for­hol­det alt­så slut.

»Frø­ken Bli­ge er ked af at forta­el­le, at det er sandt, at hun har bedt om skils­mis­se, men nog­le gan­ge går tin­ge­ne ik­ke, som man hå­be­de på,« forta­el­ler Mary J. Bli­ges re­pra­e­sen­tant til Pe­op­le i en of­fi­ci­el ud­mel­ding.

»Men der er en gud­dom­me­lig plan og en grund til al­ting,« ly­der det fort­sat i ud­mel­din­gen.

Ken­du Isaa­cs og Mary J. Bli­ge har ar­bej­det ta­et sam­men om Bli­ges mu­sik­kar­ri­e­re, da man­den og­så er san­ge­rens ma­na­ger. Par­rets skils­mis­se får dog ik­ke be­tyd­ning for di­va­ens kom­men­de al­bum, som ud­kom­mer se­ne­re i år, fast­slår re­pra­e­sen­tan­ten.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.