Oli­vers twist

BT - - SUPERLIGA - Vi­borg: 4-4-2 snit 6,5

UDSKIFTNINGER: Mik­kel Vester­gaard (7) for Jep­pe Curth (69.), An­dreas Bruhn for Oli­ver Thy­cho­sen (79.) Mat­hi­as Wi­ch­mann for Jung-Bin Park (85.) ADVARSLER: In­gen GEN­NEM­BRUD Det var i for­å­ret, at den da­va­e­ren­de Vej­le-spil­ler fik den va­erst ta­en­ke­lig be­sked. Un­der en fe­rie i Spa­ni­en var hans ka­e­re­ste ble­vet syg, og be­ske­den fra la­e­ger­ne var hård. Ned­slå­en­de. Oli­ver Thy­cho­sens ka­e­re­ste led af akut leuka­e­mi. Vej­le gav Thy­cho­sen fri fra tra­e­nin­gen. Vis­se ting er vig­ti­ge­re end fod­bold. En lang, sej kamp be­gynd­te. Først skul­le 200.000 kro­ner sam­les sam­men for at få ka­e­re­sten hjem. Det lyk­ke­des med hja­elp fra na­er og fjern. Hjem­me i Dan­mark be­gynd­te kam­pen mod kra­ef­ten så for Thy­cho­sens ka­e­re­ste.

Nu et halvt år ef­ter spil­ler Thy­cho­sen i Vi­borg, mens ka­e­re­sten er i bed­ring. Og i går trå­d­te han i ka­rak­ter på ba­nen for Vi­borg ef­ter et hårdt for­løb. Mod Es­b­jerg var han to­ne­an­gi­ven­de. Gan­ske som han var det i Vi­borgs før­ste to kam­pe. Ele­gant kom han selv på tav­len, mens han kam­pen igen­nem drev ga­ek med ve­stjy­der­ne. For­stå­e­ligt var han glad, da han blev bedt om at for­hol­de sig til su­ces­sen ef­ter et hårdt halvt år. Nu har jeg kun be­vist det i kort tid. Jeg har sta­dig sto­re am­ti­tio­ner og målsa­et­nin­ger for mig selv. Jeg er slet ik­ke stop­pet end­nu. Jeg bli­ver ved LØR­DAG 30. JULI 2016

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.