Lands­holds­spil­ler ud i fle­re må­ne­der

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Lands­holds­spil­le­ren Hen­rik Dals­gaard kom­mer ik­ke med, når Dan­mark til ef­ter­å­ret ind­le­der VM-kva­li­fi­ka­tio­nen.

Den 27-åri­ge høj­re­ba­ck er gå­et glip af op­star­ten i sin bel­gi­ske klub Zul­te Wa­re­gem på grund af hof­tes­mer­ter. Ch­eftra­e­ner Fran­cky Dury op­ly­ser nu, at Dals­gaard er va­ek i fle­re må­ne­der.

»Hvis alt går godt, er han til­ba­ge i novem­ber, men det er usik­kert. Det kan bli­ve i ja­nu­ar,« si­ger Dury til wal­foot. be.

Den tid­li­ge­re AaB-spil­ler fik i for­å­ret sin de­but på det dan­ske lands­hold un­der Åge Ha­rei­de, der har over­ta­get ef­ter Morten Ol­sen.

Ha­rei­de har brugt den lø­be­sta­er­ke Dals­gaard som wing­ba­ck i sit 3-5-2-sy­stem.

Dan­mark ind­le­der VM-kva­li­fi­ka­tio­nen 4. sep­tem­ber, når Ar­me­ni­en ga­e­ster Kø­ben­havn.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.