Berg­gre­en uhel­dig igen

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Emil Berg­gre­en skif­te­de i vin­ter fra Ein­tra­cht Brauns­chweig til Mainz i Bun­des­liga­en, men kort ef­ter skif­tet blev han ope­re­ret i sit høj­re knae.

Det var for­ven­tet, at dan­ske­ren skul­le op i om­drej­nin­ger i for­bin­del­se med den kom­men­de sa­e­son, men i går løb dan­ske­ren igen ind i pro­ble­mer.

Iføl­ge klub­bens hjem­mesi­de har Emil Berg­gre­en at­ter på­dra­get sig en ska­de i høj­re knae, hvil­ket skul­le va­e­re sket tors­dag. En un­der­sø­gel­se af ska­den har vist, at Berg­gre­en har be­ska­di­get kors­bån­det, og dan­ske­ren kan se frem til en ope­ra­tion i den kom­men­de uge.

Berg­gre­en har kon­trakt med Mainz til 2019.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.