2 , 0 2

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

FC Kø­ben­havn har va­e­ret helt over­leg­ne i sa­e­so­nens to før­ste kamp, og selv om der lig­ger en re­tur­kamp mod Astra og ven­ter, bør de og­så va­e­re i stand til at vin­de den­ne kamp klart. Me­stre­ne har nem­lig i den­ne sa­e­son en me­get bred trup, så selv hvis man som ven­tet skif­ter på et par plad­ser, går det ik­ke spe­ci­elt me­get ud­over kva­li­te­ten. FC Nord­s­ja­el­land le­ve­re­de en dår­lig ind­sats se­ne­st mod FC Midtjyl­land, har solgt første­ke­e­per David Jen­sen og har det no­to­risk sva­ert i Par­ken, hvor man blot har hen­tet ét po­int i de se­ne­ste ot­te kam­pe.

Od­dset er fun­det hos Bet365 (asi­an -1,5)

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.