Dan­ser på vulka­ner

BT - - NOTER -

Hård hud for­svin­der som dug for so­len med Xel­len­ces ef­fek­ti­ve og na­tur­li­ge ’Volca­nic Foot Sto­ne’ skrub­be­sten. Den vulkan­ske sten bru­ges på blød­gjor­te fød­der i cir­ku­la­e­re be­va­e­gel­ser. Ste­nen er bil­lig i drift, for den mi­ster hver­ken fa­con el­ler effektivitet med ti­den. 149 kr. Xel­len­ce-skin­ca­re.com

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.