Ul­la Es­sen­drop

BT - - INTERVIEW -

• 39 år, født 1. de­cem­ber 1976. • Født i In­di­en, hvor hun bo­e­de i knap tre år på et bør­ne­hjem, in­den hun blev adop­te­ret til Dan­mark. • Er vok­set op i Skal­borg, lidt uden for Aal­borg sam­men med si­ne fora­el­dre og sin lil­le­bror. • Va­ert på ’Af­tens­howet’ på DR og ak­tu­el som va­ert ved en kon­cert med DRs sym­fo­ni­o­r­ke­ster den 19. au­gust. • Bor i dag i Kø­ben­havn sam­men med sin ka­e­re­ste Jim­my Bøj­gaard, der og­så er tv-va­ert.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.