Flyt­te­lyst i tal

BT - - TEMA -

• Hver fem­te dan­sker, som bor i by­en, vil ger­ne bo på lan­det. • I dag bor knap tre mil­li­o­ner dan­ske­re mel­lem 18 og 74 år i de stør­re by­er og i ho­ved­stads­om­rå­det, men i år 2030 vil 580.000 af dem va­e­re flyt­tet på lan­det, hvis ten­den­sen fort­sa­et­ter. • Hver tred­je dan­sker bo­sid­den­de i lej­lig­hed har va­e­ret ge­ne­ret af støj fra si­ne na­bo­er in­den for de se­ne­ste 14 da­ge. Det sam­me ga­el­der kun fem pro­cent af dem, der bor i par­cel- el­ler stu­e­hu­se. • Men­ne­sker med sto­re, grøn­ne ha­ver på over 600 kva­drat­me­ter fø­ler sig min­dre stres­se­de end dem med min­dre ha­ver.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.