Lis Ole­sen

BT - - 180° -

• Bor til dag­ligt i Hor­n­ba­ek, hvor hun blandt an­det dyr­ker mad­lav­ning og går til li­nedan­ce. • Hun er en­ke ef­ter Bru­no, som dø­de tid­li­ge­re i år, og hun er mor til to døtre samt bed­ste­mor til fi­re bør­ne­børn. • Op­rin­de­ligt var hun overas­si­stent i So­ci­al­for­valt­nin­gen i Hels­in­gør, men i dag er hun pen­sio­ne­ret. • Hun har va­e­ret ramt af fem for­skel­li­ge ty­per can­cer si­den 1988, li­ge­som hun har haft en blod­prop i be­net og li­der af suk­ker­sy­ge. • Lis Ole­sen har rejst over he­le ver­den, og det fort­sa­et­ter hun med, så la­en­ge hel­bre­det hol­der. • Hun er ak­tiv ma­ler, li­ge­som hun of­te skri­ver vers til fest­li­ge lej­lig­he­der el­ler blot si­ne eg­ne tan­ker. We­e­kend - 30.07.2016

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.