BT - - SPAR DIG RIG - Den regn­skabs­ma­es­si­ge me­to­de:

Her får man et bund­fradrag i brut­to­le­je­ind­ta­eg­ten, hvil­ket be­ty­der, at man kun skal be­ta­le skat af ind­ta­eg­ter, der lig­ger over. I 2016 er fradra­get på 21.000 kr. gen­nem bu­reau og 10.500 kr. ved pri­vat ud­lej­ning. Her­ef­ter skal der be­ta­les skat af 60 pct af be­lø­bet.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.