Clinton ryk­ker fra Trump

BT - - NEWS -

Hil­lary Clinton, De­mo­kra­ter­ne sp r ae si­den t kan­di­dat, la­eg­ger i en ny me­nings­må­ling klar af­stand til sin re­pu­bli­kan­ske mod­stan­der i det ame­ri­kan­ske pra­esi­dentvalg, Do­nald Trump.

Clinton, der på sit par­tis kon­vent den­ne uge for­melt er ble­vet ud­pe­get som p r ae si­den t kan­di­dat, fø­rer­med seks pro­cent­po­int i må­lin­gen, der er la­vet af in­sti­tut­tet Ip­sos for Reu­ters.

Na­e­sten 41 pro­cent af dem, der reg­ner med at stem­me ved val­get 8. novem­ber, si­ger, at de vil stem­me på Clinton, mens 35 pro­cent fo­re­tra­ek­ker Do­nald Trump.

En stor an­del af va­el­ger­ne - 25 pro­cent - har i må­lin­gen kryd­set af i bok­sen ’en an­den’.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.