DI­REK­TØR:

BT - - NYHEDER -

UDKANT »Ud­kants­dan­mark vil­le va­e­re stør­re, hvis de ik­ke var her, for dan­sker­ne st­u­ver sig sam­men i Aar­hus og Kø­ben­havn.«

Så­dan si­ger di­rek­tør for rø­ge­ri­et Nor­lax i Out­rup, nord for Es­b­jerg, Ole Cle­men­sen, som op­ly­ser, at virk­som­he­den har overenskomst med 3F. Han op­ly­ser vi­de­re, at Nor­lax, der pro­du­ce­rer ca. 3.000 ton fa­er­dig­va­rer

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.