16-årig be­fam­let på festi­val

BT - - NYHEDER -

Nat­ten til i går blev en 16årig pi­ge fast­holdt og be­fam­let af tre un­ge ma­end på Lan­gelands­festi­va­len. »Vi hav­de en pa­trul­je ne­de i gra­tis­om­rå­det ved festi­va­len, og den blev kon­tak­tet af pi­gen, som for­tal­te, at hun var ble­vet fast­holdt og be­fam­let uden på tø­jet,« si­ger vagt­chef Chri­sti­an Ras­mus­sen fra Fyns Po­li­ti. Over­gre­bet skul­le va­e­re sket mel­lem klok­ken 01 og 02.20. »Ud fra hen­des sig­na­le­ment fandt vi frem til tre un­ge asylan­sø­ge­re, som vi sig­ter for blu­fa­er­dig­heds­kra­en­kel­se,« forta­el­ler vagt­che­fen. De tre dren­ge på 15, 16 og 17 år vil ik­ke bli­ve frem­stil­let i grund­lovs­for­hør med krav om fa­engs­ling. »Det er vig­tigt at un­der­stre­ge, at de kun er mista­enkt og sig­tet, ik­ke dømt,« si­ger vagt­che­fen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.