Brødre an­holdt for at plan­la­eg­ge ter­r­or­an­greb

BT - - NYHEDER -

Bel­gisk po­li­ti har an­holdt to ma­end, som er mista­enkt for at plan­la­eg­ge et an­greb i Bel­gi­en.

Po­li­tiets an­ti­ter­ror-en­he­der gen­nem­før­te nat­ten til i går en stør­re ope­ra­tion i Val­lo­ni­en, skri­ver avi­sen De Stan­daard. I alt blev ca. 10 men­ne­sker an­holdt, men kun de to af dem – to brødre – blev ta­get med til af­hø­ring, skri­ver avi­sen.

»Ba­se­ret på de fo­re­lø­bi­ge re­sul­ta­ter af ef­ter­forsk­nin­gen ty­der det på, at der var pla­ner om at gen­nem­fø­re et an­greb et sted i Bel­gi­en,« skri­ver an­kla­ge­myn­dig­he­den i en med­del­el­se.

Der blev hver­ken fun­det vå­ben el­ler spra­eng­stof­fer un­der po­li­tiets i alt syv ransag­nin­ger i re­gio­nen Mons og et en­kelt sted i Lié­ge, op­ly­ser an­kla­ge­myn­dig­he­den.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.