Stenka­ster meld­te sig selv og blev fa­engs­let

BT - - NYHEDER -

Lang­somt, men sik­kert bli­ver fle­re og fle­re af dem, der un­der en ak­tion på Chri­sti­a­nia 17. ju­ni ka­ste­de sten mod po­li­ti­et, va­re­ta­egts­fa­engs­let.

Ved po­li­ti­ak­tio­nen fjer­ne­de po­li­ti­et 37 has­h­bo­der i Pus­her­stre­et, men blev sam­ti­dig over­da­en­get med blandt an­det sten, fla­sker og jer­nka­e­der.

Fre­dag meld­te en 30-årig mand sig til po­li­ti­et i Vi­borg. Han er den 13., der er ble­vet sig­tet for stenkast i for­bin­del­se med ak­tio­nen. På na­er én, der ik­ke blev frem­stil­let i grund­lovs­for­hør på grund af syg­dom, er de al­le ble­vet va­re­ta­egts­fa­engs­let. Po­li­ti­et skøn­ner, at mel­lem 30 og 35 per­so­ner ka­ste­de ting mod po­li­ti­et un­der ak­tio­nen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.