Skal mo­de­ra­te mus­li­mer ta­ge me­re af­stand fra ter­r­or­hand­lin­ger?

BT - - DEBAT - La­es he­le ar­tik­len på bt.dk/kha­der-be­stormet

»Hvis mus­li­mer og ima­mer ik­ke ta­ger af­stand, fre­der de den vol­de­li­ge is­lam. Det gi­ver dem et me­dansvar for ter­r­or­hand­lin­ger­ne.« Så­dan sag­de fol­ke­tings­med­lem og de­bat­tør Na­ser Kha­der (K) til TV2 i en kommentar til en ny me­nings­må­ling, som vi­ser at tre ud af fi­re dan­ske­re vil ha­ve fle­re mus­li­mer til at ta­ge af­stand fra ter­ror. Men Kha­ders kommentar faldt be­stemt ik­ke i god jord al­le ste­der. De Ra­di­ka­les Ze­nia Stam­pe an­kla­ge­de Kha­der for dob­belt­moral, men Fa­ce­book-grup­pen ’Jeg tør ka­em­pe mod Dansk Fol­ke­par­ti’ gik langt me­re dra­stisk til va­er­ks.

Na­ser Kha­der (K) me­ner, at dan­ske mus­li­mer skal ta­ge af­stand fra ter­ror. I fre­dags lag­de hund­red­vis af lo­ka­le mus­li­mer blom­ster og holdt et mi­nuts stil­hed ved kir­ken i Saint Etien­ne du Ro­u­vray i Frank­rig, hvor en pra­est blev dra­ebt man­dag.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.