Ci­vi­le evaku­e­res

BT - - NYHEDER -

Man­ge fa­mi­li­er kun­ne i går for­la­de den øst­li­ge del af stor­by­en Alep­po i Sy­ri­en, som er be­lej­ret af op­rørs­grup­per.

Via en så­kaldt hu­ma­ni­ta­er kor­ri­dor er de kom­met over i den ve­st­li­ge del af by­en, der er un­der re­ge­rings­styr­kers kon­trol, med­del­er nyheds­bu­reau­et Sa­na.

Evaku­e­rin­ger­ne fin­der sted 48 ti­mer ef­ter, at Rusland med­del­te, at der vil­le bli­ve åb­net tre kor­ri­do­rer. De skal sik­re, at ci­vi­le kan kom­me fra den be­lej­re­de, op­rørs­kon­trol­le­re­de del af by­en til det om­rå­de, re­ge­rin­gen kon­trol­le­rer.

Rusland, som er al­li­e­ret med pra­esi­dent al-As­sad, til­fø­je­de, at der og­så er pas­sa­ge for op­rø­re­re, der vil over­gi­ve sig.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.