CLINTON OM TRUMP!

BT - - NYHEDER -

En mand, der kan fri­stes til vre­des­ud­brud med et en­kelt ind­la­eg på Twit­ter, er ik­ke en mand, vi kan gø­re an­svar­lig for vo­res atom­vå­ben. Hvor­dan skal vi sto­le på en mand, der er i lom­men på vå­ben-lob­by­en. Han er 100 pro­cent ufor­be­redt. Ame­ri­ka­ner­ne er tra­et­te af folk som Do­nald Trump folk, der ly­ver og la­der som om, de er no­get, de ik­ke er. ISIS, Kim Jong Un og Vla­di­mir Pu­tin el­sker Do­nald Trump.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.