Retsord­fø­rer vil ha­ve stør­re bø­der for mang­len­de respekt over for po­li­ti­et

BT - - NYHEDER -

Der skal me­re end en bø­de på 1.500 kro­ner til. Det er helt ude af pro­por­tio­ner. »Det la­eg­ger op til, at po­li­ti­et bli­ver of­re for man­ge po­l­te­ra­bend-ud­skej­el­ser,« si­ger Ven­stres retsord­fø­rer, det nord­jysk valg­te fol­ke­tings­med­lem Pre­ben Bang Hen­rik­sen til DR Nord­jyl­land. Han vil ha­ve bø­de­r­ne sat mar­kant op i til­fa­el­de som for­le­den, hvor en po­li­ti­pa­trul­je op­le­ve­de, at en18-årig mand kom lø­ben­de hen over de­res pa­trul­je­vogn og af­slut­te­de med en gym­na­stisk salt­o­mor­ta­le fra po­li­ti­vog­nens tag . Epi­so­den blev fil­met på mo­bil­ka­me­ra og lagt ud på Fa­ce­book, hvor epi­so­den er set af 100.000. Pre­ben Bang Hen­rik­sen me­ner, at det er top­pen af man­gel på respekt. Der­for ta­ger han det op i Fol­ke­tin­get ef­ter som­mer: »Vi skal til ef­ter­å­ret drøf­te et lov­for­slag om en ’respekt­pak­ke’. Her vil jeg ta­le med ju­stits­mi­ni­ste­ren om det helt uac­cep­tab­le i, at så­dan en for­se­el­se kun ud­lø­ser en bø­de på 1.500 kr.,« si­ger det nord­jy­ske fol­ke­tings­med­lem.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.