Tyrkiet dra­e­ber 35 PKK-med­lem­mer

BT - - NYHEDER -

To stør­re sam­men­stød mel­lem den tyr­ki­ske ha­er og PKK har ko­stet ot­te tyr­ki­ske sol­da­ter og 35 mi­li­tan­te kur­de­re li­vet, si­ger mi­li­ta­er­kil­der i Tyrkiet iføl­ge Reu­ters. Tid­ligt lør­dag mor­gen for­søg­te mi­li­tan­te med­lem­mer af det for­bud­te kur­di­ske ar­bej­der­par­ti PKK at storme en mi­li­ta­er­ba­se i det sy­døst­li­ge Tyrkiet, si­ger kil­der­ne. De mi­li­tan­te for­søg­te at ind­ta­ge ba­sen i tre for­skel­li­ge grup­per, som imid­ler­tid blev op­da­get af ha­e­rens ob­ser­va­tions­fly. Det tyr­ki­ske mi­li­ta­er ind­led­te et luf­tan­greb, som dra­eb­te 23 af de mi­li­tan­te kur­de­re. Fi­re an­dre blev dra­ebt på land­jor­den, mens yder­li­ge­re ot­te blev dra­ebt i kam­pe få ti­mer tid­li­ge­re i sam­me re­gion, Hak­ka­ri-provin­sen i det sy­døst­li­ge hjør­ne af Tyrkiet. Her blev og­så ot­te tyr­ki­ske sol­da­ter dra­ebt og 25 sår­et. Bå­de de kur­di­ske an­greb mod tyr­kisk mi­li­ta­er og mi­li­ta­e­rets luf­tan­greb er in­ten­si­ve­ret, si­den vå­ben­hvi­len blev op­ha­e­vet.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.