Hva­ler sør­ger over dø­de art­s­fa­el­ler

BT - - NYHEDER -

Mindst syv for­skel­li­ge hva­lar­ter kan vi­se tegn på sorg ved at bli­ve ved de­res dø­de. Det kon­klu­de­rer blandt an­dre ita­li­en­ske for­ske­re fra Uni­ver­si­ty of Mila­no-Bi­coc­ca i et nyt studie. For­sker­ne så for ek­sem­pel et øresvin skub­be et rå­d­dent lig af et min­dre øresvin rundt i van­det.

»De sør­ger. De fø­ler smer­te, og de er stres­se­de. De ved, at no­get er galt,« si­ger bi­o­log Me­lis­sa Reg­gen­te fra Uni­ver­si­ty of Mila­no-Bi­coc­ca.

For­ske­re har fun­det lig­nen­de ad­fa­erd hos blandt an­det giraf­fer og chim­pan­ser.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.