Bra­si­li­ens eks­pra­esi­dent for ret­ten

BT - - NYHEDER -

Bra­si­li­ens tid­li­ge­re pra­esi­dent Lu­iz Ina­cio Lu­la da Silva vil bli­ve stil­let for ret­ten i for­bin­del­se med en stor kor­rup­tions­sag om det stats­li­ge olie­sel­skab, Pe­tro­bras. Den 70-åri­ge Lu­la an­kla­ges for for­søg på at stå i vej­en for opkla­rin­gen af sa­gen, der ken­des som Ope­ra­tion Bilvask. Lu­la na­eg­ter sig skyl­dig: . »Jeg tviv­ler på, at no­gen er me­re lovly­dig, end jeg er.«

Og­så Lu­las hånd­pluk­ke­de ef­ter­føl­ger som pra­esi­dent, Dil­ma Rous­seff, står over for en rigs­rets­sag. Sa­gen kan tvin­ge Rous­seff en­de­gyl­digt ud af pra­esi­dent­kon­to­ret.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.