VIDSTE DU AT:

BT - - NYHEDER -

Di­ne ge­ner på­vir­ker di­ne va­er­dipo­li­ti­ske hold­nin­ger – blandt an­det dit syn på gra­en­se­kon­trol og re­li­gi­øse ek­stre­mi­sters ret­tig­he­der. Det kon­klu­de­rer en ph.d.-af­hand­ling fra Syd­dansk Uni­ver­si­tet.

Børn, der re­gel­ma­es­sigt kom­mer i seng in­den klok­ken 20, har mar­kant min­dre ri­si­ko for at bli­ve over­va­eg­ti­ge som te­e­na­ge­re, kon­klu­de­rer ame­ri­kan­ske for­ske­re i et nyt studie.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.