Høn­se­lugt fra­stø­der myg

BT - - NYHEDER -

Ma­la­ri­a­myg bli­ver fra­stødt af lug­ten fra høns, kon­klu­de­rer sven­ske og etio­pi­ske for­ske­re i et nyt studie.

»Det­te studie på­vi­ser for før­ste gang no­gen­sin­de, at ma­la­ri­a­myg ak­tivt und­går at stik­ke be­stem­te dy­rear­ter, og at den­ne op­før­sel re­gu­le­res af de lug­te, som høns ud­sen­der,« si­ger pro­fes­sor Ri­ck­ard Ig­nell fra Sve­ri­ges Land­brugs­u­ni­ver­si­tet.

For­sker­ne op­sat­te myg­ge­fa­el­der med og uden duft­stof­fer fra høns og fandt ud af, at fa­el­der­ne med høn­se­lugt fan­ge­de va­e­sent­lig fa­er­re myg.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.