Hol­lywood-di­va ke­der sig

BT - - TV/RADIO -

Hol­lywood-dar­lin­gen og sku­e­spil­le­ren Mela­nie Grif­fith blev i de­cem­ber sid­ste år skilt fra sin mand An­to­nio Ban­de­ras ef­ter na­e­sten ty­ve års ae­g­te­skab. Og den nye rol­le som sing­le har be­ty­det, at den 58-åri­ge sku­e­spil­le­rin­de har åb­net et nyt ka­pi­tel i sit liv, forta­el­ler hun til Pe­op­le Ma­ga­zi­ne.

»Jeg har en me­get in­dad­vendt pe­ri­o­de li­ge nu, forta­el­ler sku­e­spil­le­ren, der ud over at skul­le hånd­te­re sin skils­mis­se og­så må se sit yng­ste barn fly­ve fra re­den, når hun til au­gust flyt­ter hjem­me­fra til for­del for li­vet som stu­de­ren­de på Uni­ver­si­ty of Sout­hern Ca­li­for­nia.

Det er dog ik­ke melan­ko­li, som tyn­ger den er­far­ne Hol­lywood-sku­e­spil­ler, der blandt an­det er kendt fra film som ’Wor­king Girl’ og ’Cra­zy in Ala­ba­ma’.

»Det er på en må­de rart. Mi­ne børn har det al­le godt. De er smuk­ke men­ne­sker. Jeg er sing­le, en­som og ke­der mig, og jeg er for­vir­ret, men på sam­me tid to­tal nys­ger­rig. Det er na­e­sten, som om jeg er nødt til at ka­ste mig selv ud af re­den,« ly­der det fra Mela­nie Grif­fith, der la­eg­ger va­egt på, at li­vet fort­sa­et­ter trods skils­mis­sen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.