MIT FOTOALBUM

BT - - SØNDAG -

Født 16. au­gust 1976 i Grenå. Sid­der i Fol­ke­tin­get for Ven­stre. Hun vok­se­de op i Vold­by og hav­de stor in­ter­es­se for he­ste. Ef­ter 10. klas­se ar­bej­de­de hun i et år på et tysk stut­te­ri. Hun blev stu­dent fra Grenå Han­dels­sko­le i 1997, og de na­e­ste år ar­bej­de­de hun i Co­dan som kon­to­re­lev. I 2000 be­gynd­te hun som stewar­des­se hos SAS. Si­de­lø­ben­de gen­nem­før­te hun en ra­ek­ke ud­dan­nel­ser, bl.a. som cand.jur. fra Aar­hus Uni­ver­si­tet. I 2013 blev hun an­sat som pres­se­rå­d­gi­ver i Skat­te­mi­ni­ste­ri­et. Jeg var glad for sko­len

1.

Mor­mor med cur­lers

2.

He­ste var mit et og alt

3.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.