DEN SIK­RE

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Pre­mi­e­ren na­er­mer sig på den tyr­ki­ske liga, hvor Si­mon Kja­er som be­kendt hu­se­rer i for­sva­ret for Fe­ner­ba­h­ce.

Spør­ger man book­ma­ker­ne, så kan han godt be­gyn­de at gla­e­de sig til guld­fest om et lil­le års tid. Så­le­des er Fe­ner­ba­h­ce nem­lig fa­vo­rit­ter til guld, hvis man kig­ger gen­nem­snitsod­ds hos de for­skel­li­ge ak­tø­rer på 2,60 mod 2,85 på de for­sva­ren­de me­stre fra Besik­tas.

Dan­ske Spil har dog du­el­len mel­lem de to mand­ska­ber som helt li­ge med od­ds 2,75 på beg­ge de to hold, men den tred­je sto­re Istan­bul-klub Ga­la­ta­s­a­ray ef­ter en for­fa­er­de­lig sid­ste sa­e­son må nø­jes med en out­si­der-rol­le i den­ne sa­e­son.

Så­le­des er Uni­bet helt op­pe i syv gan­ge pen­ge­ne på guld til Ga­la­ta­s­a­ray, og de tre klub­ber vur­de­res som de ene­ste med re­a­li­sti­ske guld­chan­cer, da de na­e­ste hold er at fin­de i 20 gan­ge pen­ge­ne el­ler me­re.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.