1,94

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Hor­sens er et hold, der sat­ser på hårdt ar­bej­de og så stor skarp­hed på død­bol­de, mens man mod­sat ik­ke ska­ber ret me­get i det etab­le­re­de spil. Der­for skal man hel­ler ik­ke for­ven­te, at der er ret man­ge mål i Hor­sens’ kam­pe, og da slet ik­ke mod Brønd­by, hvor man kom­mer til at spil­le med me­get lav ri­si­ko. Ta­ger vi Brønd­bys fem se­ne­ste kam­pe i Su­per­liga­en og Eu­ro­pa, er det kun mod Es­b­jerg, at der har va­e­ret fle­re end to mål, og med en re­tur­kamp mod Hertha Ber­lin lu­ren­de i ho­ri­son­ten, skal man ik­ke for­ven­te, at Brønd­by bra­en­der ba­nen af i dag.

Od­dset er fun­det hos Uni­bet

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.