2,20

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Ho­bro le­ve­re­de en skuf­fen­de ind­sats i pre­mi­e­ren, hvor man tab­te til Roskil­de, og det lig­ger ik­ke li­ge i kor­te­ne, at man ba­re vin­der den­ne kamp. Hels­in­gør mi­ste­de godt nok an­fø­rer Kas­per Eng­hardt i som­mer­pau­sen, men har mod­sat få­et sin gam­le top­sco­rer An­dré Ri­el og le­ve­re­de en god­kendt pre­mi­e­re mod AB, mens Ho­bro for de­res del må und­va­e­re vig­ti­ge Jo­nas Dam­borg, der har ka­ran­ta­e­ne ef­ter det rø­de kort i Roskil­de. Be­dømt ud fra de to holds ni­veau i pre­mi­e­re­kam­pe­ne gi­ver det i hvert fald ik­ke me­get me­ning, at Ho­bro er så sto­re fa­vo­rit­ter.

Od­dset er fun­det hos Ti­pi­co

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.