1,85

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Sønderjyske har gjort det godt i Eu­ro­pa Le­ague, men det har ko­stet på den hjem­li­ge sce­ne. Trup­pen er ik­ke spe­ci­elt bred, og man skul­le bru­ge et må­l­mands­drop se­ne­st for at få po­int mod Hor­sens i en kamp, hvor man ik­ke im­po­ne­re­de. Lyng­by vi­ste go­de of­fen­si­ve tak­ter i en af­veks­len­de kamp mod OB, og har fle­re gan­ske ud­ma­er­ke­de om­stil­lings­spil­le­re, der vil gø­re ondt på Sønderjyske, som nor­malt er bedst, når de kan spil­le på om­stil­lin­ger og ik­ke selv skal ska­be kam­pen. Der­for prø­ves her et spil på, at Lyng­by får po­int med hjem fra Ha­der­s­lev.

Od­dset er fun­det hos Bet365

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.